הקרן לקרקעות ישראל | עמוד הבית

הקרן לקרקעות ישראל ויעודה

 

הקרן לקרקעות ישראל הינה קרן עצמאית הפועלת תחת עמותת תעצומות ישראל (ע"ר), עמותה ציונית שמטרתה חיזוק עתידנו בארץ ישראל וחיזוק הקהילה.

הקרן לקרקעות ישראל שמה לה למטרה להמשיך את הפעילות הציונית של גאולת אדמות ונכסים בארץ ישראל. מתוך הבנת העבר וראייה לעתיד, פועלים אנו באמונה מלאה להחזרת אדמות לידיה של האומה היהודית בארצה ולמען עתיד ילדנו.

עוד מימי אברהם אבינו שגאל את חלקת השדה בקרית ארבע, דרך יעקב, דוד וירמיהו שבשם האמונה כי זו ארצנו המובטחת גאלו ורכשו אדמות בארץ ישראל ועד ימי הציונות, לפני כמאה ועשרים שנה, בה החלו יהודים ציוניים לגאול אדמות ברחבי הגליל, עבר הירדן, השומרון, יהודה והנגב ולהעבירם לידיים יהודיות לנצח- וכל זאת בשם הציווי האלוקי לזכותנו על הארץ.

בראש גואלי האדמות עומד כמובן, יהושע חנקין, אשר פעל באש יוקדת פנימית לגאולת מאות אלפי דונמים בכל רחבי ארץ ישראל המובטחת מתוך מחשבה אחת ויחידה - עתידה של האומה בארצה. ברוחו וברוח כל אלו אנו פועלים ונפעל ב"ה להחזיר לידינו אדמה שנלקחה מאיתנו ברבות שנות ההסטוריה הארוכות. את האדמות והנכסים אשר יעלה בידנו לרכוש נציע גם לכאלו המעוניינים לקחת חלק במסע גאולה זה למען הדורות הבאים , גם אם בדעתם לעשות רווח, כל עוד רווח זה לא עומד כנגד הציונות ורעיונותיה. כל מי שחפץ להרחיב את אפשרויות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל מוזמן להצטרף לפועלנו.

תפילה אחת בליבנו, כי נוכל להגשים חלום זה וכי יעמדו לצידנו האפשרויות הכלכליות והאנשים הרבים שאנו צריכים את תמיתכם.

נצח ישראל לא ישקר.

בברכה

שמאי אמיר

הקרן לקרקעות ישראל