הקרן לקרקעות ישראל | אזורי פעילות

האזורים בהם הקרן לקרקעות פעילה

הקרן לקרקעות ישראל, אשר מכונה גם "קופת ארץ ישראל" פועלת בכל מקום אפשרי בארץ ישראל. מרכז פעילותה ברחבי הגליל, השומרון, יהודה, הבקעה וירושלים.

כמטרה שמנו לעצמנו רכישה וגאולה של כל קרקע שביכולתנו לרכוש ע"פ התנאים הבאים:

1 . העסקה תתבצע כחוק באמצעות עו"ד.

2. הרכישה תתקים בצו הציונות למען עתיד ההתיישבות היהודית בארץ ישראל.

3. הרכישה לא תתקיים בתוך כפרים.

4. הרכישה לא תתקיים בתוך עיר יהודית מובהקת.

5. העדיפות תנתן לאזורי ביניים ואדמות חקלאיות ולנכסים באזורים חשובים.

 

כמו כן פועלת הקרן, בשיתוף גורמים אחרים, לאיתור השתלטות בלתי חוקית על קרקעות מדינה וחשיפתן.